Prayer Typeface

Cami, kilise gibi ibadethanelerde kullanılan seramik, vitral desenlerinden ilham alarak hazırladığım typeface.